PENAFIAN

 

 

Penafian

 

Semua bahan dan data yang diposkan ke dalam Portal Rasmi kami untuk tujuan penerangan sahaja. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan kerajaan Malaysia dengan nyata menafikan semua liabiliti untuk mana-mana orang atau entiti untuk sebarang kehilangan atau kerosakan akibat daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan keseluruhan atau mana-mana bahagian apa-apa maklumat yang diperolehi dari Perkhidamatan FPX MBMB Online ini.Dikemaskini pada 02-April-2014