DASAR KESELAMATAN

 

 

Perlindungan Data


Teknologi-teknologi terkini termasuk perisian penyulitan digunakan untuk melindungi sebarang data yang diberikan kepada kami dan piawaian keselamatan ketat dikekalkan untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan.

 

Keselamatan Penyimpanan


Bagi melindungi data peribadi anda, semua simpanan elektronik dan penghantaran data peribadi adalah selamat dan disimpan dengan teknologi-teknologi sekuriti yang bersesuaian.Dikemaskini pada 02-April-2014