Semakan Cukai Taksiran
 
Masukkan No.Akaun Cukai Taksiran
No. Akaun Cukai :  
No. Kod FPX :  
    * Sila dapatkan 4 Digit Kod FPX di Jabatan Penilaian Harta - Talian 06-2859774  
     

 

Makluman pembayaran Cukai Taksiran Harta

1. Tempoh Bayaran Cukai Taksiran
1.1 Tempoh bayaran bagi Cukai Taksiran Harta adalah setiap 2 kali setahun iaitu :
     a) Penggal Pertama : 1 JANUARI hingga 28/29 FEBRUARI (setiap tahun)
     b) Penggal Kedua : 1 JULAI hingga 31 OGOS (setiap tahun)

2. Caj Perkhidmatan
2.1 Pemilik harta tertakluk kepada Akta Kerajaan Tempatan 1976 di mana akaun-akaun Cukai Taksiran Harta yang belum dijelaskan pada PENGHUJUNG FEBRUARI atau PENGHUJUNG OGOS pada tiap-tiap tahun akan dikenakan caj perkhidmatan secara automatik 10%.
2.2 Kegagalan menjelaskan semua pembayaran Cukai Taksiran harta termasuk bayaran caj perkhidmatan 10% dalam tempoh 15 hari selepas penghujung Februari dan penghujung Ogos mengikut sesuatu kes akan mengakibatkan harta-harta mereka disita dan bayaran waran tahanan dikenakan sebanyak 20% dari jumlah tunggakan.

3. No. Kod FPX
3.1 Bagi memastikan keselamatan data semasa melakukan pembayaran secara Online di FPX MBMB, MBMB telah mewujudkan No. Kod FPX.
3.2 No. Kod FPX telah di paparkan didalam Bil Cukai Taksiran untuk kegunaan pengguna

3.2 Jika pengguna tiada No. Kod FPX, pengguna boleh menghubungi

PN. MANISAH BTE MOHD TAMIN - JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Talian Terus : 06-2859774

PN. SITI AISYAH BINTI NEKMAT - JABATAN KEWANGAN (UNIT HASIL-ONLINE)

Talian Terus : 06-2859813